Excursies Tiengemeten

Wandelroutes

Gemarkeerde wandelingen

Iedereen kan op het eiland lopen waar hij of zij maar wil.
De Griendweipolder valt onder de Natuurbeschermingswet en is daarom niet toegankelijk.
Tijdens het broedseizoen (voor watervogels: 1 april t/m 15 augustus) moet natuurlijk niet langs de waterlijn gelopen worden i.v.m. verstoring van de nesten.

Er zijn 3 gemarkeerde routes:
De blauwe route: Deze route bevindt zich op het westelijk gedeelte van het eiland en is 10 km lang. U loopt door de Wildernis en de rietcultuur van weleer.
De rode route: Deze route gaat van het midden van het eiland door Weemoed en Weelde langs de Herberg en de zorgboerderij en is 6,5 km lang
De gele route: Deze route gaat langs Weelde en Wildernis en bevindt zich op het middendeel van het eiland. De lengte is ongeveer 4,5 km.